onsdag, januari 31, 2007

Basindustrin och elpriset

I måndags deltog jag på ett intressant och viktigt möte med delar av basindustrin i Värmland. Värmlands riksdagspolitiker var inbjudna. För det första kan sägas att industrin gjort oerhört mycket för att minska beroendet av olja. Andra effektiviseringar har också gjort och kommer att göras för att minska behovet av el. Dock är det så att till exempel pappers- och kemiindustrin är beroende av mycket el och tyvärr har kostnaden ökat de senaste åren. Flera anläggningar ligger risigt till.
För min del anser jag att basindustrin är viktig på flera sätt. Det handlar om många arbetstillfällen i Värmland men också att de bidrar mycket till Sveriges nettoexport.
När det gäller just energipolitiken och dess nuvarande situation så ser vi nu resultatet av många års försyndelser. Det behövs först och främst en blocköverskridande energipolitisk uppgörelse som ger långa och tydliga spelregler. Detta ökar viljan att investera. Det behövs också någon form av "elkommission" på nationell nivå där både branschen och regeringen ingår. Det är i flera fall bråttom!

måndag, januari 22, 2007

Bra jobbat äldreminister Maria Larsson (kd)

1,35 miljarder till de äldre

Roligt att höra äldreminister Maria Larsson på radio idag berätta om regeringens satsning på äldreomsorgen. Detta är ett bevis på att vallöftena nu börjar infrias. Mer pengar till den eftersatta demensvården, ökad läkarmedverkan och bättre mat är delar av innehållet. Det är med stolthet jag kan konstatera att Kristdemokraternas engagemang för de äldre nu börjar få konkret innehåll.

Trots den korta tid regeringen suttit kan nu flera vallöften bockas av. Satsningen på de äldre är en viktig fråga för Kristdemokraterna och var en av våra huvudfrågor i valrörelsen 2006. Av den anledningen känns det extra bra att satsningen äldreomsorgen kan genomföras så snabbt och fler satsningar är att vänta under mandatperioden.