tisdag, december 21, 2004

Orimlig jaktlag måste ändras!

Idag nåddes vi av nyheten att Högsta Domstolen dömde den man som för ett bra tag sedan sköt en varg i en hage på Gräsö. Tidigare har mannen friats både i tingsrätt och hovrätt.
Det är orimligt att ha en jaktlag där den enskilde djurägaren i ett ögonblick förväntas ta ett riktigt beslut när vargen springer i samma hage som djuren. Juristerna kommer efter månader av grubblerier fortfarande till olika slutsatser. Nu måste paragraf 28 i jaktförordningen ändras så att reglerna blir begripliga för medborgaren.
Tamdjursägare måste ha möjlighet att lagligt kunna skydda sin egendom vid rovjursangrepp.Mannen hade fått reda på från grannar att varg uppsökt deras djurhagar. När mannen sköt vargen sprang den mot hans kor o kalvar i hagen.Det torde vara uppenbart vad rovdjuret har för syfte i tamdjurshagen!

Expertmyndigheten Naturvårdsverket lämnade så sent som i våras förslag till regeringen som handlar om att underlätta för tamdjursägare att skydda sina djur när rovdjur angriper. Samma expertmyndighet menar att enklare regler bör införas. Kravet på att tamdjur ska ha skadats eller dödats uppfattas som orimligt, eftersom en djurägare kan tvingas att avvakta och se på när tamdjuret skadas, och först därefter avbryta rovdjurets angrepp.

Nu måste regeringen snarast ändra § 28 så att rättssäkerheten återställs. Vi kristdemokrater har i flera år motionerat om detta i Riksdagen, hittills för döva öron.

söndag, december 19, 2004

Sjukvården prioriterad av oss kristdemokrater

En god sjukvård utan långa köer och en värdig omsorg för våra äldre är kristdemokraternas högsta prioritet. Patientens behov måste stå i fokus när vi skissar på morgondagens vård. Alltför länge har sjukvårdens organisation varit utgångspunkten i de politiska förslagen vilket lett till att patienter hamnar mellan stolarna.

Patienten måste också få möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Därför är det så viktigt att både privata och offentliga vårdgivare finns på arenan. Undersökningar visar dessutom att patienterna är mer nöjda med vård i privat regi och personalen där trivs bättre. Det som händer i Värmland blir viktigt för hela Sverige som ett exempel på vad ett maktskift kan åstadkomma. Hälso- och sjukvården ska finansieras solidariskt och ges efter behov. Men vi behöver släppa fram förnyelse och effektivitet. Därför blir sjukvården i Värmland där nu också vårdföretaget Carema etablerat sig ett bra skyltfönster mot framtiden. Vi kristdemokrater är aktiva i förändringsprocessen på landstingsnivån. Som riksdagsledamot följer jag arbetet med stort intresse.