torsdag, januari 31, 2008

Sluta hota politikerna i landstinget

Sitter just nu och följer landstingsfullmäktiges debatt i Karlstad angående den framtida sjukvården i Säffle och Kristinehamn. Det finns mycket att säga om den debatten men det lämnar jag därhän just nu. Nu handlar det om de hot som framförts mot en framstående folkpartist i länet inför mötet. Sluta hota politikerna! Jag blir väldigt illa berörd av detta. I den aktuella frågan håller jag inte med folkpartiet. Jag värnar dock det demokratiska systemet. Vi har öppna politiska arenor. Landstingsfullmäktige är en sådan. Låt politikerna från de olika partierna göra upp på den arenan. Gärna en hård politisk debatt där de "pucklar på varandra" i sakfrågan. Värmlänningarna har alla möjligheter att ringa, skriva brev, skriva insändare och inte minst rösta på dem se bäst anser föra folkets talan i olika frågor. Det är bedrövligt att en folkvald politiker ska behöva utstå personliga hot ( alla hot är för övrigt bedrövliga) för att han framfört sin åsikt, låta vara att man inte gillar den. Min önskan är att vi i Värmland ska slippa dessa hot. Här har vi alla ett gemensamt ansvar; politikerna, media och alla värmlänningar.

onsdag, januari 23, 2008

Ont i tanden? Alliansbeslut gör det lättare att gå till tandläkaren

Jag menar att en av de största besluten alliansregeringen kommer att genomföra under mandatperioden nu blir en verklighet. Jag tänker förstås på det nya statliga tandvårdsstödet som kommer att fungera från den 1 juli. Tack socialminister Göran Hägglund för denna viktiga reform. Vi i alliansen gick bland annat till val med ett tydligt löfte om en stor tandvårdsreform.

Var femte vuxen går inte till tandvården, trots att de tycker sig ha behov av det. Den främsta orsaken är ekonomin. Vi vet att många unga vuxna avstår från tandläkarbesök. Det är en åldersgrupp där de flesta inte har tandproblem idag, men den goda hälsan riskeras på sikt utan regelbundna besök hos tandvården. I den äldre delen av befolkningen ser problemen annorlunda ut. Stora tandproblem uppkommer i regel längre upp i åldrarna. Många har svårt att betala för omfattande behandlingar. Man är rädd för att besöka tandläkaren, kanske inte främst för att det gör ont i munnen, utan för att det gör ont i plånboken.

Tandvårdsstödet består idag av en mängd system som inte samspelar och är svåra för patienten att förstå. I korthet innebär det nya förslaget att dagens krångliga system från 1974 pensioneras och ersätts av en ny modern reform i två delar. Det är dels en så kallad tandvårdscheck, dels ett skydd mot höga kostnader för dem med de allra största behoven.

Tandvårdschecken är tänkt för den viktiga förebyggande vården och kommer att passa de flesta. Alla vuxna får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök på 300 kronor vartannat år. Målet är att fler regelbundet ska gå till tandläkaren. De i åldrarna 20-29 år och de över 75 år, får 600 kronor vartannat år.

Den andra delen av reformen är ett skydd mot höga kostnader. I och med reformen kommer de med stora tandvårdsbehov äntligen kunna få de behandlingar de behöver. Reformen innebär att patienten ersätts efter sitt tandvårdsbehov och inte efter ålder, vilket är helt rimligt.
Skyddet ger 50 procents statlig ersättning för kostnader mellan 3 001 och 15 000 kronor och 85 procents statlig ersättning för kostnader över 15 000 kronor.

Reformen innebär också att patientens ställning stärks. Till exempel kommer det att bli lättare att jämföra priser, liksom att ställa större krav på att tandvården när det gäller tydlighet i kommunikationen med patienten. Den nya reformen kommer att skapa en fungerande helhet.

Hurra för Göran Hägglund som sjösätter en så stor reform vilken kommer att göra tandvården billigare när människor drabbas av stora tandvårdsbehov och ge bättre tandhälsa åt hela befolkningen!