onsdag, maj 09, 2007

Omdiskuterad mustach

Jodå, jag har sedan drygt en vecka odlat en mustasch under näsan. (Om du tittar på min bild på min hemsida så har jag helskägg men det var flera år sedan). Anledningen till min mustach är jag fick för mig att haka på den aktuella kampanjen om prostatacancer. Otroligt många kommenterar min odling. Några tycker att detta är den dummaste kampanj man kan tänka sig. Andra undrar vad som tagit åt mig. Några gillar mustaschen. En sak är klar, den lämnar ingen oberörd. Nu är saken den att jag funderar på att hoppa av kampanjenoch ta bort mustaschen. Jag orkar inte längre hålla på att förklara och berätta. En del till och med skrattar och nästan mobbar mig. Ja jag vet att jag ska tåla det som offentlig person. Men det är faktiskt en sak att få syrliga kommentarer om politiken och en helt annan att få diverse gliringar om vad som finns under min näsa. Som sagt jag överväger att göra mig anonym igen, dvs raka bort mustaschen.
Tanken var att stödja en kampanj i en viktig fråga men detta blir bara fel.

fredag, maj 04, 2007

Ingen krisberedskapscentralisering till Stockholm!

Räddningsverket ska slås samman med Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Den nya myndigheten ska ha sin ledning i Stockholm. Enligt SVT kommer detta utredningsförslag presenteras på måndag.

Det må ju vara förståndigt att samverka och slå samman myndigheterna men jag vill inte ha någon ytterligare centralisering till Stockholm. All myndighetsverksamhet ska inte koncentreras till Stockholm. Jag delar den uppfattning som landstingsstyrelsen och ordföranden i länets kommunstyrelser idag uttalat i Karlstad.

Den nya krisberedskapsmyndigheten som nu ska skapas ska naturligtvis ha sitt huvudkontor i Karlstad. Här finns den kompetens och kunskap – framförallt hos Räddningsverket – som behövs för att man ska kunna bedriva en fortsatt bra verksamhet med ansvar för skydd, olyckor och det civila försvaret.

De neddragningar och omlokaliseringar från Värmland till Stockholm som nu föreslås, går dessutom stick i stäv mot det riksdagsbeslut som fattades för mindre än två år sedan. Det var då som bl.a. Konsumentverket och Elsäkerhetsverket samt nya delar av Räddningsverket flyttades till Värmland.

tisdag, maj 01, 2007

Kampanj för vårdnadsbidraget

Idag drar vi kristdemokrater i gång en kampanj för vårdnadsbidraget. I slutet av veckan ska jag dela ut bland annat hink och spade i Karlstad och på Hammarö för att visa på att våra barn är det viktigaste vi har.

I dagens samhälle är vi många som upplever att dygnet har för få timmar, att tiden helt enkelt inte räcker till. Tid tillsammans med familjen har blivit en bristvara och alltför många föräldrar får inte vardagen att gå ihop.

Som politiker har vi ett ansvar att utforma en familjepolitik som ger bra möjligheter att förena familj med arbete. Kristdemokraternas ambition är en familjepolitik som passar ett så stort antal familjer som möjligt. Det förutsätter att den är flexibel och ger föräldrarna möjlighet att välja en lösning som passar just dem i deras specifika situation.

Idag får föräldrar, som har sina barn på dagis, i genomsnitt en statlig subvention på cirka 100 000 kronor per år och barn. Vi kristdemokrater gillar förskolan och vill självklart att den offentliga barnomsorgen ska vara väl utbyggd, hålla en hög kvalitet och ha fortsatt låga avgifter. Men vi vänder oss emot det faktum att styrande bidrag och subventioner minimerar familjers handlingsutrymme.

Kristdemokraterna vill att det ska råda rättvisa mellan olika barnomsorgsformer. Ett vårdnadsbidrag som ger småbarnsfamiljer möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans har därför länge varit en av våra absoluta hjärtefrågor.

Vi vet att vårdnadsbidraget är populärt. Undersökning efter undersökning visar att svenska familjer vill ha vårdnadsbidrag och många är de föräldrar och kommuner som har hört av sig för att fråga när det kan vara på plats. Vi kristdemokrater är därför mycket glada och stolta över att den nya alliansregeringen, med socialminister Göran Hägglund i spetsen, beslutat att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, förhoppningsvis redan den 1 januari 2008. Valfrihet för Sveriges barnfamiljer ska äntligen bli verklighet!

Med ett kommunalt vårdnadsbidrag får de föräldrar som så önskar möjlighet att gå ner i arbetstid eller stanna hemma lite längre med sina små barn även efter det att föräldraförsäkringen löpt ut. Det skapar helt enkelt en mer flexibel barnomsorg. Storleken på vårdnadsbidraget kommer att vara 3 000 kronor per månad om det är obeskattat och 4 000 kronor per månad om det beskattas. Vilken teknisk lösning som kommer att bli verklighet utreds just nu.

För oss kristdemokrater är det självklart att det är föräldrarna själva som ska besluta om hur de vill ha sin barnomsorg. Därför behövs det alternativ – både förskola och vårdnadsbidrag.