lördag, februari 25, 2006

"Vill man gå på toa ligger man illa till"

Denna rubrik hade ett pressmeddelande häromdagen från barnombudsmannen. Det är också rubriken på en ny rapport från BO . . Kom att tänka på en kompis som vägrade gå på toa en hel vecka. Det hände för många år sedan när vi var på vinterläger i norska fjällen. Vi bodde på ett pensionat där toaletterna var allt annat än fräscha. Kompisen mådde jättedåligt när vi åkte hem. Förresten var det flickor i min klass som vägrade gå på toa under skoldagen när jag gick i högstadiet i början av 1970-talet!

BO-rapporten visar att barn och ungdomar nu 2006 får uppleva en arbetsmiljö som vi vuxna aldrig skulle acceptera. Visst är det så att den psykosociala miljön i skolan är betydelsefull men den fysiska är också viktig. En sliten och skräpig miljö inbjuder inte till ordning och lugn. En god fysisk miljö inverkar positivt.

Jag tror att staten bör ta tag i denna fråga. Kommunerna behöver stöd och hjälp. Låt till exempel Boverket göra en översyn av den fysiska miljön i alla landets skolor.
När väl det är gjort skulle ett statligt stimulansstöd till en förbättrad fysisk skolmiljö göra susen

fredag, februari 17, 2006

Obarmhärtigt att avslå vargskytten Engdahls nådeansökan

Det är djupt obarmhärtigt av regeringen att avslå Engdahls nådeansökan. Jag hade
hoppats att regeringen skulle benåda honom med tanke på de ändringar man faktiskt
gjort i paragraf 28 sedan han dömdes.

Det har rört på sig i rovdjursfrågan den senaste tiden. Det gäller tillsättande av en utredning om hur frågorna praktiskt ska drivas på lokal nivå. Utredaren hoppade ju av efter några veckor och det förstår jag. Socialdemokraterna har ju samtidigt bildat en egen arbetsgrupp samt skrivit en stor artikel i DN om att man vill
lyssna på folk som bor i rovdjursområden. En benådning av Engdahl hade ju varit
att konkret visa att man bryr sig. Nu kommer rovdjurskriget att trappas upp tror jag.

Läste förresten idag i tidningen att justitieministern erbjöd Engdahl fotboja. Kan inte låta bli att tänka på att en del vargar har halsband med sändare i. Jag ser framför mig hur vargarna i Dalslandsskogen bär boja runt halsen och Engdahl runt foten. Visst är det märkligt.

fredag, februari 10, 2006

Värmland suraste länet

Läste igår i Nya wermlandstidningen att Värmland är det suraste länet! Vadå surast? tänkte jag. Blev faktiskt lite småsur när jag läste rubriken. Läste vidare. Värmland är surast i Sverige. Det finns ett känt gnällbälte i Sverige. Värmland tillhör surbältet! Nänu. Det kunde väl stått att Värmland var mest konstnärligt eller mest poetiskt eller varför inte mest musikaliskt. Men surast. Nu måste artikelförfattaren förklara sig. Det är ju alltid viktigt att läsa hela texten tänkte jag och läste vidare.

Allvarligt talat. Artikeln handlade om att Värmland är surast i Sverige när det gäller naturen. Från 1990 till 2004 har visserligen det försurande nedfallet av svavel minskat med cirka 60 procent on nedfallet av kväve med 30 procent men det är inte tillräckligt för att naturen ska må bra. 30 miljoner får länet i bidrag till kalkning årligen för att preparera sjöar och vattendrag. Allt för att vi ska bli mindre sura.

Dessvärre tror jag att vi borda kalka mer och inte bara i vattendragen. Vad jag förstår så blir inte effekten så långvarig. Det borde också satsas på skogsmarkskalkning som vad jag kan förstå gett goda resultat där man prövat det. Mer pengar och en mer omfattande strategi för kalkningen behövs för att vi ska få balans i naturen och därmed slippa rubriken att Värmland är surast.

onsdag, februari 08, 2006

Varför hoppar rovdjursutredaren av?

Jag har stor förståelse för att den statlige rovdjursutredaren Hans Jonsson med omedelbar verkan lämnar sitt uppdrag. I tre veckor har han haft uppdraget. Varför hoppar han då av? Därför att socialdemokraterna helt fräckt bestämt att tillsätta en egen utredning/arbetsgrupp i samma ärende i partiet. På så sätt ger man signalen att man inte tycker att den officiella utredaren är så viktig. I går skrev dessutom socialdemokraternas partisekreterare tillsammans med jordbruksministern en debattartikel i Dagens Nyheter som kan anses föregripa utredningen i väsentliga delar.

Under flera år har socialdemokraterna gjort ingenting i denna fråga. Nu brinner det dock under fötterna på dem och då ser vi nästan som en ketchupeffekt. Nu ska man minsann försöka rätta till det man missat under lång tid. Gräsrötternas rop har äntligen nått fram till regeringen. Då klantar man till det genom att inte vara så kylig att den statlige utredaren kan få chansen att föreslå åtgärder som kan underlätta vardagen för människor i rovdjurstäta områden.'

Hur går det med paragraf 28 som regringen lovat förändra och hur går det med benådningen av vargskytten Engdahl i Dalsland som till och med socialdemokraternas gruppledare i Riksdagen vill ska slippa fängelsestraffet?

fredag, februari 03, 2006

Utrota hemlösheten

I Sverige är idag 17 800 personer hemlösa enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Det är en ökning med ett par tusen från förra mätningen 1999. För att lösa problemet krävs omfattande stöd från samhället, samarbete med frivilligorganisationer men också ett ökat samarbete mellan kommunerna.

Det är viktigt att det finns en politisk vision och en politisk strategi för att lösa frågorna kring hemlöshet. Det räcker inte med mätningar. Problemet är på inget sätt nytt. Under ett antal år har regeringen på olika sätt arbetat med frågan. För flera år sedan presenterade kommittén för hemlösa ett omfattande betänkande med många konkreta förslag. Flera utvecklingsinsatser har också gjorts. Trots detta ökar hemlösheten. Läget är akut. Ibland tänker jag att det vore intressant om välfärden mättes i antal hemlösa i stället för BNI eller BNP. Då skulle vi varje år få ett helt annat mått hur vi har det i landet. Hemlösheten är helt enkelt ett bevis på ett misslyckat välfärdssamhälle.

Hemlösheten är inte bara en kommunal fråga. Socialstyrelsens utredare påpekar att nyckeln ligger i bostadspolitiken. Det gäller att förse de hemlösa med tryggt eget boende. Regeringen borde snarast ta initiativ till en riksomfattande kampanj med en nollvision när det gäller hemlösheten.