måndag, maj 30, 2005

TV-besök

Det börjar hända mycket på bloggfronten. Idag var Värmlandsnytt på besök hos mig för
att dels lära sig mer om vad en blogg är men också för att ta reda på varför jag bloggar. Jag har inte bloggat så länge men intresset ökar för varje dag. Det finns olika typer av bloggar. En del skriver sin dagbok via nätet, andra utrycker sina åsikter. Jag får väl anses tillhöra den senare gruppen. Genom att blogga kan jag föra ut mina egna kommenterar och synpunkter i aktuella frågor. Det kan vara politiska frågor men också annat. Via bloggen kan också diskussionen fortsätta. Min blogg är också kopplad till min egen hemsida där det finns mer material. Nu återstår att se hur Värmlandsnytt i TV speglar mitt bloggande. Jag är helt övertygad om att bloggandet kommer att öka. Redan idag finns det massor av bloggare som lägger ut resedagböcker, dikter, bilder med mera. För mig som riksdagsledamot är det viktigt att finnas med på olika arenor. Bloggen är bra för den är också omedelbar det vill säga min kommentar eller åsikt finns efter en liten stunds skrivande tillgängligt för i princip alla på nätet. Spännande för övrigt att tänka på kopplingen TV via luften och bloggen via nätet i samverkan.

torsdag, maj 19, 2005

Gärna en polisutbildning i Karlstad

Med anledning av justitieministerns utspel idag om nya polisskolor blir min uppmaning till regeringen att förlägga en av dem till Karlstad! Behovet av att utbilda nya poliser är stort. Man räknar med att det under de närmaste åren kommer att tas in ungefär 1000 studenter per år. Polisens grundutbildning ska präglas av högskolemässighet och ge basen för ett livslång lärande. Rättsvetenskap, beteendevetenskap, poliskunskap samt praktiska färdighetsämnen är några av de ämnen som ingår i utbildningen. Polishögskolan utvecklar och genomför vidareutbildning för hela polisen. Detta behov kommer inte att minska i framtiden.
Polisutbildning bedrivs idag på tre platser i landet, vid Polishögskolan strax norr om Stockholm, samt som uppdragsutbildning vid universiteten i Umeå och Växjö. Sedan 2003 drivs polisutbildning också på distans. Insatser har enligt regeringen gjorts för att få sökande från alla delar av Sverige till polisutbildningen genom denna distansutbildning. Syftet är denna utbildningsform ger möjlighet och gör det enklare för sökande från hela landet att genomgå polisutbildning.
Polisen i Värmland har som inriktning en lokalt förankrad polis med närvaro i hela länet. Medelåldern är den högsta i landet och sjukfrånvaron är hög. Av detta kan man dra den slutsatsen att behovet av nyrekrytering är stort. Precis som andra statliga institutioner och verksamheter har polisen ett stort behov av en lokal förankring och närhet.
En lokaliserad polisutbildning till Värmland med koppling till Karlstad universitet och polismyndigheten i Värmland skulle vitalisera polisens arbete i länet. Det skulle också underlätta för människor i regionen att kunna utbilda sig till polis utan att behöva flytta från länet. Förutsättningen att få behålla poliser i länet efter utbildningen skulle öka markant.
Tyvärr har Värmland en hög ungdomsarbetslöshet. Den uppkomna situationen med försvarets omorganisation gör inte situationen lättare. I ett läge där regementet i Kristinehamn försvinner är det inte otroligt att till exempel yngre officerare vill omskola sig till just poliser.
I Värmland finns goda möjligheter att i samarbete med universitetet i Karlstad och Polishögskolan etablera en fin polisutbildning. Utan större investeringskostnader, som en ny högskola skulle innebära, kan den av regeringen angivna utbildningstakten infrias.

torsdag, maj 05, 2005

Vems är ansvaret för den klassiska musiken?

Sveriges radio har i uppdrag att erbjuda ett mångsidigt programutbud som tillgodoser skiftande intressen hos landets befolkning. Det slås fast i det sändningstillstånd som reglerar SR:s verksamhet.

Enligt flera medier överväger SR att sluta sända klassisk musik/konstmusik i radions P2. Kanalen har för få lyssnare och därför vill SR göra om P2 till en sportkanal eller en kanal med tonårsmusik. Jag menar att en sådan utveckling är ett brott mot sändningstillståndets krav på mångsidighet. Dessutom skulle det innebära ett svek mot Sveriges radios kulturansvar.

Många äldre lyssnar idag på P2. De saknar ofta kunskap om och tillgång till Internet. Att enbart erbjuda konstmusiken via nätet skulle därför stänga ute många av de som idag lyssnar på kanalen. En radio i allmänhetens tjänst ska respektera seniorerna.

Rocken och poulärmusiken har redan en stabil plattform såväl inom SR:s sändningar som i den kommersiella radion. Det finns därför all anledning att ifrågasätta om det ligger i SR:s uppdrag att erbjuda ytterligare en kanal med en sådan inriktning. Konstmusiken skulle däremot försvinna ur radions sändningar utan SR som plattform.

Enligt en nyligen publicerad utredning från Svensk scenkonst och Musikaliska akademin lyssnar 43 procent av svenskarna regelbundet på konstmusik. SR borde därför fråga sig om det är musikvalet som är den huvudsakliga anledningen till de låga lyssnarsiffrorna på P2.

SR har ett nationellt ansvar för kultur och för ett mångsidigt radioutbud. Det skiljer dem från den kommersiella radion och gör deras roll i etern annorlunda. Jag menar att SR:s uppdrag även i kommande sändningstillstånd är att erbjuda ett mångsidigt programutbud. Det innebär också ett ökat antal sändningar av klassisk musik.