fredag, augusti 29, 2008

Låt golf och ridning ingå i friskvård

Staten ska inte bestämma vilken friskvård arbetsgivare som löneförmån får erbjuda sin personal. Varför är till exempel golf och ridning exkluderat från friskvården?
Idag kan arbetsgivaren skattefritt erbjuda sin personal aktiviteter så som gymnastik, buggkurs eller kostrådgivning. Vill arbetsgivaren istället erbjuda ridning eller en golfrunda, då får man betala skatt.

Jag anser att det avdragssystem som idag reglerar friskvård är ett förlegat system som inte hängt med i utvecklingen. Istället bör ett systemet övervägas där utformningen ser ut som så en maxsumma fastställs som varje anställd får använda för friskvård. Vid förra riksmötet motionerade jag i frågan och svaret blev att utskottet förväntade sig att regeringen skulle ta med detta i beaktande, men ännu har jag inte sett något resultat så därför vill jag fråga: Vad händer, Anders Borg?

onsdag, augusti 20, 2008

Lagen om gravrätt behöver förtydligas.

Udda ämne kan tyckas men under sommaren har jag haft kontakt med släktforskare som uppmärksammat mig på ett problem som kan uppstå när det gäller gravrätten.

Allt fler ägnar sig åt släktforskning i Sverige. Ett viktigt inslag i detta släktarbete kan vara besök vid äldre släktgravar. I detta sammanhang uppmärksammas ett växande problem. Gravstenar som släktingar trodde fanns ”för evigt” finns inte kvar när man kommer på det årliga besöket till fädrens bygd för att lägga en blomma på släktgraven.

Idag kan gravrättsinnehavaren själv bestämma och behöver inte ta hänsyn till andra släktingars uppfattning eller vilja om släktgraven ska behållas eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Många vet inte om att gravrättsinnehavaren ensam bestämmer om släktgraven och inte behöver ta hänsyn till övriga anhöriga. Begravningslagen är otydlig på denna punkt.

En sådan oklar lagstiftning är inte bra, då den kan skapar motsättningar och konflikter mellan släktingar som har olika uppfattningar när det gäller att ha kvar släktgraven och gravrättsinnehavet.

Begravningslagen (1990:1144) reglerar heller inte tydligt möjligheten att få tillbaka en gravrätt som man anser vara återlämnad på ett felaktigt sätt.

Mot bakgrund av ovanstående har jag idag lämnat en skriftlig fråga till ansvarigt statsråd ´där jag frågar vad statsrådet avser att göra för att förtydliga lagstiftningen och tillämpningen när det gäller gravrätten.

onsdag, augusti 13, 2008

Blyammunitionen på tapeten igen

För några år sedan diskuterades blyammunitionen. Jag tillhörde dem som motionerade om det i Riksdagen. Förra regeringen beslutade att denna typ av ammunition skulle förbjudas. Detta beslut revs upp av alliansregeringen. Sedan har det varit lugnt ett tag. Kemikalieinspektionen har arbetat vidare med frågan och för någon vecka sedan läste jag att de istället föreslår en skattehöjning. Detta skulle minska användadet av bly. Det jag kommer ihåg från förra debatten var att inte fanns någon bra ersättning för bly i kulor när det gäller säkerhet och en etiskt korrekt jakt. Vad jag vet finns fortfarande inget som är bättre än bly. Risken är ju att debatten om bly fokuseras för hårt på ammunition. Det lär finnas massor av bly redan i markerna och jägarnas kulor måste vara en försvinnande liten del av detta. Jag har också ett landsbygdsperspektiv på frågan. Det är fel fokus att fördyra jakten. Jag har stora frågetecken kring kemikalieinspektionens lösning på frågan.